Font Size

Profile

Bantuan W3C

Bahagian Pergigian

Bahagian Pergigian
Unit Amalan Dan Penguatkuasaan Pergigian
Unit Pengurusan Kesihatan Pergigian
Unit Penjagaan Kesihatan Pergigian
Unit Pengurusan Teknikal Kesihatan Pergigian
CARTA ORGANISASI
PROFIL ORGANISASI
 • Bahagian Kesihatan Pergigian Negeri Sembilan merupakan komponen Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan yang memberi perkhidmatan kesihatan pergigian secara holistik kepada masyarakat di Negeri Sembilan melalui kolaborasi dengan agensi Kerajaan dan bukan Kerajaan.
 • Pengurusan perkhidmatan diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pergigian) yang bertanggungjawab kepada Pengarah Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan.
 • Terdapat tujuh buah pejabat kesihatan pergigian daerah di Negeri Sembilan iaitu Seremban, Kuala Pilah, Jempol, Tampin, Port Dickson, Jelebu dan Rembau dimana pentadbiran adalah dibawah Pegawai Pergigian Daerah.
OBJEKTIF
 • Mempertingkatkan status kesihatan pergigian penduduk melalui perkhidmatan pergigian penggalakan, pencegahan, perawatan dan pemulihan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dengan keutamaan diberi kumpulan sasaran utama.
FUNGSI UTAMA
 • Fungsi Bahagian Kesihatan Pergigian merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian semua aktiviti-aktiviti utama perkhidmatan kesihatan pergigian, keperluan sumber kewangan, sumber manusia, infrastruktur dan pentadbiran am.

  Fungsi utama adalah seperti berikut:

  Fungsi 1: Pengurusan
  Fungsi 2: Penjagaan Kesihatan Pergigian
  Fungsi 3: Amalan dan Perkembangan Kesihatan Pergigian
  Fungsi 4: Pengurusan Teknikal Kesihatan Pergigian

  Aktiviti-aktiviti fungsi utama jabatan merangkumi:

  Fungsi 1: Pengurusan
  Aktiviti 1 : Kewangan/Perolehan
  Aktiviti 2 : Perkhidmatan
  Aktiviti 3 : Pentadbiran

  Fungsi 2: Penjagaan Kesihatan Pergigian
  Aktiviti 1 : Penjagaan Kesihatan Pergigian Primer
  Aktiviti 2 : Penjagaan Kesihatan Pergigian Kepakaran
  Aktiviti 3 : Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat
  Aktiviti 4 : Penggalakan Kesihatan Pergigian
  Aktiviti 5 : Peningkatan Kualiti-KPI/NIA/DSA
  Aktiviti 6 : Epidemiologi dan Kajian

  Fungsi 3: Pengurusan Dan Perkembangan Kesihatan Pergigian
  Aktiviti 1 : Perundangan dan Penguatkuasaan
  Aktiviti 2 : Amalan Kesihatan Pergigian Profesional dan Auksiliari
  Aktiviti 3 : Pengendalian Kecederaan Akibat Alat Tajam
  Aktiviti 4 : Perkhidmatan sokongan -QMS, MEET, PSK
  Aktiviti 5 : Pembangunan Kemudahan Pergigian
  Aktiviti 6 : Kualiti- Inisiatif Inovasi, KIK

  Fungsi 4 : Pengurusan Teknikal Kesihatan Pergigian
  Aktiviti 1 : Perkembangan Profesion Kesihatan Pergigian
  Aktiviti 2 : Promosi Kesihatan Pergigian
  Aktiviti 3 : Latihan lapangan( Accreditation & Globalisation/Elective Posting)
  Aktiviti 4 : Teknologi Maklumat dan Pengurusan Maklumat-TPC-OHCIS/ HRMIS
  Aktiviti 5 : Peningkatan Kualiti-EKSA, QA, Waktu Menunggu Rawatan
  Dan Kajian Kepuasan Pelanggan
  Aktiviti 6 : Pengendalian Aktiviti Pendidikan Kesihatan Pergigian

FASILITI YANG DISEDIAKAN
 • Perkhidmatan kesihatan pergigian disampaikan melalui fasiliti-fasiliti disediakan yang merangkumi Klinik-Klinik Pergigian, Klinik Pergigian Sekolah dan Pusat Pergigian Sekolah di seluruh negeri. Penyampaian perkhidmatan juga diberi melalui Klinik Pergigian Bergerak dan Pasukan Pergigian Bergera
VISI
 • Visi dan misi adalah selari dengan visi Kementerian Kesihatan Malaysia:
  ‘Negara menggembleng tenaga kearah kesihatan yang lebih baik’.
MISI
 • Misi Kementerian Kesihatan adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:

Memberi perkhidmatan

 1. untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:
 • mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
 • menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
 • mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka
 1. untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:
 • mengutamakan pelanggan
 • saksama
 • tidak membebankan
 • cekap
 • wajar mengikut teknologi
 • boleh disesuaikan mengikut persekitaran
 • inovatif
 1. dengan menekankan:
 • sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan
 • sifat menghormati maruah insan
 • penglibatan masyarakat
PENAFIAN   ||   DASAR PRIVASI   ||   DASAR KESELAMATAN   ||   PETA LAMAN

HAK CIPTA TERPELIHARA © 2013
Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan

Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel : 06-7664800 || Faks : 06-7638543

Sesuai dilayari dengan menggunakan Mozilla Firefox 3.0++ & dan IE 7.0++ dengan menggunakan resolusi 1024 x 768