Visi

Negeri Sembilan kearah kesihatan yang optimum berteraskan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan komprehensif.

Misi

Memperkasa penyampaian perkhidmatan kesihatan yang komprehensif kepada masyarakat Negeri Sembilan melalui promosi, pencegahan, perawatan, rehabilitasi secara professional, efisien dan saksama.

Nilai-nilai Bersama

J – Jujur & berintegriti
K – Kreatif & inovatif
N – Nilai-nilai positif
N – Norma kerja yang produktiviti & berkualiti
S – Sistem berinformasi teknologi terkini

Peranan dan Fungsi Agensi

  • icon Bahagian Perubatan
  • icon Bahagian Kesihatan Awam
  • icon Bahagian Kesihatan Pergigian
  • icon Bahagian Perkhidmatan Farmasi
  • icon Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan
  • icon Bahagian Pengurusan

Bahagian Perubatan diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Perubatan), berfungsi dalam merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan perkhidmatan kesihatan meliputi perkhidmatan diagnostik, rawatan dan pemulihan pesakit yang berkualiti, berkesan dan mudah diperolehi. Selain itu, bahagian ini bertanggungjawab ke atas pengurusan sumber, pembangunan modal insan dan juga pengurusan perkhidmatan perubatan bagi hospital-hospital di Negeri Sembilan.

Bahagian Kesihatan Awam yang diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Kesihatan Awam) adalah bahagian yang bertanggungjawab menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada masyarakat di Negeri Sembilan secara komprehensif melalui Perkhidmatan Kesihatan Keluarga, Penjagaan Kesihatan Primer, Kawalan Penyakit Berjangkit dan Penyakit Tidak Berjangkit, serta Pendidikan dan Promosi Kesihatan. Pelbagai program kesihatan, pencegahan, perawatan dan pemulihan diadakan bagi mencapai tujuan tersebut.

Bahagian Kesihatan Pergigian adalah bahagian yang bertanggungjawab dalam hal ehwal kesihatan oral dan pergigian di Negeri Sembilan. Bahagian ini diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pergigian) berperanan untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan pergigian kepada setiap lapisan masyarakat di Negeri Sembilan supaya mencapai tahap kesihatan mulut yang optimum melalui aktiviti promosi, pencegahan, perawatan dan pemulihan. Perkhidmatan rawatan pergigian yang menggunakan kemudahan teknologi yang terkini termasuk penjagaan kesihatan pergigian primer, kesihatan pergigian masyarakat dan kesihatan pergigian kepakaran.