klinikal
Rawatan Pesakit Luar
 • Jabatan Kecemasan dan Trauma
 • Klinik Pakar 1 & 2
 • Rawatan Harian
Rawatan Pesakit Dalam
 • Wad Akasia (1A)
  (Wad Lelaki – Perubatan Am)
 • Wad Bakawali (1B)
  (Wad Lelaki – Pembedahan dan Otopedik)
 • Wad Cempaka (2)
  (Wad Perempuan – Multidisiplin)
 • Wad Dahlia (3)
  (Wad Kanak-kanak – Multidisiplin)
 • Wad Jasmin (4)
  (Wad Materniti)
 • Rawatan Rapi / Koronari
  (ICU/CCU – Multidisiplin)
 • High Dependancy Ward
  (HDW – Multidisiplin)
 • Dewan Bedah
kepakaran
 • Kecemasan & Trauma
 • Perubatan Am
 • Pembedahan Am
 • Pediatrik
 • Obstetrik & Ginekologi
 • Ortopedik
 • Anestesiologi & Rawatan Rapi
PENGURUSAN
 • Pentadbiran Am
 • Kewangan Dan Hasil
 • Perhubungan Awam
 • Sumber Manusia dan Latihan
 • Aset dan Stor
 • Hal Ehwal Islam
sokongan
 • Jabatan Farmasi
 • Patologi
 • Perubatan Tradisional dan Komplimentari.
 • Kawalan Infeksi
 • Dietetik Dan Sajian
 • Pengimejan Diagnostik
 • Rehabilitasi
 • Perkhidmatan Bahan Steril
 • Perubatan Forensik
 • Inovasi
 • Penyeliaan Hospital
 • Kejururawatan
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 • Kejuruteraan
 • Psikologi dan Kaunseling
 • Kerja Sosial Perubatan
 • Rekod Perubatan

Unit  Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan