Visi

Hospital Port Dickson akan wujud sebagai sebuah pusat rawatan perubatan yang cemerlang dalam semua aspek penjagaan kesihatan berorientasikan aspek keperluan dan kehendak semasa

Misi

Misi Organisasi melibatkan 9 perkara utama iaitu: 

 1. LAYANAN : Memberi layanan mesra berteraskan konsep budaya penyayang kepada setiap pesakit.
 2. RAWATAN MUTAKHIR : Memberikan rawatan yang optima supaya pesakit kembali kepada kehidupan yang sihat dan proaktif.
 3. LATIHAN : Memberikan latihan secara profesional dan berterusan
 4. KOMITMEN : Melahirkan sikap kerja berpasukan yang berkonsepkan nilai-nilai murni.
 5. KESELESAANBerusaha menyediakan tempat dan persekitaran yang selesa untuk pemulihan yang optima.
 6. PERKHIDMATAN : Sentiasa berusaha ke arah peningkatan kualiti perkhidmatan
 7. ALAT PERUBATAN : Berusaha menggunakan teknologi terkini.
 8. PENYELIDIKAN : Melaksanakan penyelidikan ke arah memantapkan lagi perkhidmatan dan rawatan yang sedia ada
 9. KREATIVITI / INOVASI : Berusaha melahirkan anggota kerja yang kreatif dan berinovatif untuk meningkatkan tahap perkhidmatan. 

Objektif
 • Meningkatkan kualiti rawatan perubatan dan pendidikan kesihatan melalui kakitangan yang terlatih lagi dedikasi
 • Memberikan layanan yang mesra berkonsepkan budaya masyarakat penyayang dan nilai-nilai murni kepada setiap pelanggan serta prihatin kepada kehendak-kehendak pelanggan.
 • Memupukkan sikap saling hormat-menghormati di kalangan kakitangan agar melahirkan kakitangan yang berhemah tinggi serta mengamalkan sikap bekerja dalam pasukan supaya dapat mengeratkan lagi komitmen terhadap tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan
 • Menentukan perkhidmatan bukan perubatan seiringan dengan perkhidmatan perubatan agar selari dan menepati kehendak pelanggan.
 • Memberikan perkhidmatan rawatan perubatan dan pendidikan yang berterusan kepada pesakit.
 • Menitik beratkan disiplin kakitangan dari semua aspek tugasan dan perilaku di samping membentuk kakitangan berilmu agar dapat melahirkan kakitangan yang berkualiti lagi dinamik ke arah mempertingkatkan kualiti perkhidmatan organisasi.
 • Mewujudkan hubungan baik dengan lain – lain agensi samaada kerajaan atau nswasta dalam mencapai konsep bersepadu.
Dasar Kualiti
 • Hospital Port Dickson komited memberi perkhidmatan perawatan pesakit yang berkualiti.
 • Perkhidmatan yang diberi memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan serta pematuhan kepada perundangan. Berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan perubatan secara berterusan dengan fokus kepada kehendak pesakit, hak serta keselesaan pelanggan, ke arah bebas kesihatan dan memberi keutamaan kepada keselamatan dan pengurusan risiko.
 • Dapat melaksanakan penambahbaikan kepada pengurusan kualiti secara berterusan selaras dengan budaya korporat Kementerian Kesihatan Malaysia.
Pencapaian Hospital
 

Sijil ISO 9001:2015 

iso  

gmp2Cert No : 78-H109-00430 (29.01.2019 - 28.01.2022)

 bessCert No : BeSS/N/000303/08-2018 (16.08.2018 - 15.08.2021)

 halalCert No : JAKIM/(S)/(22.00)/492/2/2003-02/2016 (01.09.2018 - 31.08.2020)

 mestiCert No : 78/N/000087-062016(01 (26.02.2019 - 26.01.2022)