Bahagian Kesihatan Awam

Image

PROGRAM KESIHATAN AWAM

 • Program Kesihatan Awam mempunyai skop yang luas yang melibatkan semua aspek kehidupan manusia, bermula daripada fasa dalam kandungan ibu sehinggalah ke saat kematian. Oleh itu, aktiviti-aktiviti Kesihatan Awam tidak terbatas, kepada individu dan Komuniti sahaja, tetapi meliputi faktor-faktor berkaitan persekitaran yang boleh menjejaskan kesihatan mereka.
 • Pencapaian matlamat Kesihatan Awam memerlukan kerjasama erat dengan pelbagai agensi ( awam, swasta,bukan kerajaan) serta penglibatan orang ramai di dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
 • Bidang utama Program Kesihatan Awam merangkumi :
  1. Perkembangan Kesihatan Awam
  2. Pembangunan Kesihatan Keluarga
  3. Kawalan Penyakit
  4. Promosi Kesihatan
  5. Pemakanan
 • Terdapat 12 Unit dibawah Bahagian Kesihatan Awam iaitu:
  1. Unit Perkembangan Kesihatan Awam
  2. Unit Kesihatan Keluarga
  3. Unit Kesihatan Primer
  4. Unit Kawalan Penyakit Berjangkit
  5. Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit
  6. Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor
  7. Unit Tibi/Kusta
  8. Unit AIDS/STI
  9. Unit Kesihatan Perkerjaan dan Alam Sekitar
  10. Unit Pemakanan
  11. Unit Promosi Kesihatan
  12. Unit Inspektorat dan Perundangan
 • Negeri menggembleng tenaga kearah kesihatan yang lebih baik.
 • Untuk merealisasikan Visi Jabatan melalui peningkatan promosi kesihatan dan pencegahanyang lebih berkesan, perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang berkualiti oleh anggota-anggota yang mengamalkan profesionalisma, kerja berpasukan, penyayang serta mengadakan perkongsian pintar dengan semua sektor demi kehidupan yang lebih bermutu
 • Objektif Umum
  Memimpin dan mempermudahkan bidang pengurusan kesihatan dan pentadbiran secara cekap dan berkesan di dalam semua aktiviti di bawah Program kesihatan Awam agar mencapai objektif.

 • Objektif Khusus
  a. Merancang , memastikan pelaksanaan , mengawas  dan menilai kesan perkhidmatan program-program berikut:
  1. Perkembangan Kesihatan Awam ( Pengurusan sumber kewangan dan manusia, Penentuan Kompetensi,Kualiti dan Standard, Inspektorat & Penguatkuasaan, Farmasi dan Bekalan kesihatan Awam dan Penyelidikkan.
  2. Pembangunan Kesihatan keluarga ( Kesihatan Primer dan Kesihatan Keluarga)
  3. Kawalan Penyakit ( Kawalan Penyakit Berjangkit : Bawaan vektor,Surveilan, lain lain Penyakit Berjangkit, Kesihatan Antarabangsa, Tibi & Kusta, STD, HIV/AIDS ) dan Kawalan Tidak Berjangkit : Penyakit tidak berjangkit, Kesihatan Persekitaran dan Kesihatan Perkerjaan.)
  4. Pemakanan
  5. Promosi Kesihatan
  b. Menggalakkan perhubungan dengan masyarakat agar mereka menerima dan mengamal sikap bantu diri (self help) atau mengamalkan konsep penjagaan perkhidmatan     primer;
  c. Menyelaras aktiviti dan memberi khidmat nasihat dalam mengawal wabak penyakit;
  d. Menyelaras aktiviti penguatkuasaan dan memberi input dalam pengemaskinian Akta dan Peraturan Kesihatan Awam;
  e. Memantau prestasi tenaga kerja Bahagian Kesihatan Awam yang menjalankan aktiviti-aktiviti Kesihatan Awam dari segi kompetensi, kecekapan dan keberkesanan      
      tugas teknikal;
  f. Mengenalpasti keperluan dan menyelaras aktiviti pembangunan Modal Insan kepada tenaga kerja Bahagian kesihatan Awam;
  g. Memberi Khidmat nasihat dan menyelaras kerjasama kepada mana-mana bahagian dalam jabatan serta agensi luar yang memerlukan perkhidmatan kesihatan;
  h. Memberi pendedahan mengenai aktiviti dan maklumbalas pencapaian sasaran pelbagai program Kesihatan Awam ; dan
  i. Merancang, melaksana dan berkongsi hasil projek penyelidikkan yang berkaitan dengan bidang Kesihatan Awam
 • Fungsi 1: Pemantauan Dan Analisis Situasi Kesihatan
 • Fungsi 2: Survelans epidemiologi, pencegahan dan pengawalan penyakit/masalah kesihatan awam
 • Fungsi 3: Pembangunan Polisi dan Perancangan Dalam Kesihatan Awam
 • Fungsi 4: Melaksanakan pengurusan strategik dalam sistem kesihatan
 • Fungsi 5: Peraturan dan penguatkuasaan untuk memelihara kesihatan awam
 • Fungsi 6: Pembangunan dan perancangan sumber manusia dalam kesihatan awam
 • Fungsi 7: Promosi kesihatan dan penglibatan sosial
 • Fungsi 8: Memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan kepada individu dan masyarakat
 • Fungsi 9: Penyelidikan, perkembangan dan pelaksanaan penyelesaian kesihatan awam yang inovatif
 • icon Bahagian Perubatan
 • icon Bahagian Kesihatan Awam
 • icon Bahagian Kesihatan Pergigian
 • icon Bahagian Perkhidmatan Farmasi
 • icon Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan
 • icon Bahagian Pengurusan

Bahagian Perubatan diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Perubatan), berfungsi dalam merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan perkhidmatan kesihatan meliputi perkhidmatan diagnostik, rawatan dan pemulihan pesakit yang berkualiti, berkesan dan mudah diperolehi. Selain itu, bahagian ini bertanggungjawab ke atas pengurusan sumber, pembangunan modal insan dan juga pengurusan perkhidmatan perubatan bagi hospital-hospital di Negeri Sembilan.

Bahagian Kesihatan Awam yang diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Kesihatan Awam) adalah bahagian yang bertanggungjawab menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada masyarakat di Negeri Sembilan secara komprehensif melalui Perkhidmatan Kesihatan Keluarga, Penjagaan Kesihatan Primer, Kawalan Penyakit Berjangkit dan Penyakit Tidak Berjangkit, serta Pendidikan dan Promosi Kesihatan. Pelbagai program kesihatan, pencegahan, perawatan dan pemulihan diadakan bagi mencapai tujuan tersebut.

Bahagian Kesihatan Pergigian adalah bahagian yang bertanggungjawab dalam hal ehwal kesihatan oral dan pergigian di Negeri Sembilan. Bahagian ini diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pergigian) berperanan untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan pergigian kepada setiap lapisan masyarakat di Negeri Sembilan supaya mencapai tahap kesihatan mulut yang optimum melalui aktiviti promosi, pencegahan, perawatan dan pemulihan. Perkhidmatan rawatan pergigian yang menggunakan kemudahan teknologi yang terkini termasuk penjagaan kesihatan pergigian primer, kesihatan pergigian masyarakat dan kesihatan pergigian kepakaran.

Bahagian Perkhidmatan Farmasi diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi), bertanggungjawab untuk memastikan perancangan strategik dan dasar dilaksana mengikut sasaran yang ditetapkan, pengagihan sumber manusia mengikut keperluan dan kepentingan perkhidmatan, pembangunan modal insan yang relevan serta memastikan urusan pentadbiran dan kewangan mengikut peraturan. Bahagian ini juga berperanan mengoptimakan terapi ubat-ubatan dan pemberian penjagaan farmaseutikal dengan memastikan pengurusan pemilihan, pembelian dan pengedaran farmaseutikal yang berkesan serta penggunaan ubat yang rasional dan kos-efektif melalui perkhidmatan farmasi profesional dan farmasi klinikal yang terkini.

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan di peringkat negeri diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Keselamatan dan Kualiti Makanan), manakala di peringkat daerah pelaksanaan aktiviti adalah di bawah Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan, Pejabat Kesihatan Daerah. Bahagian ini bertanggungjawab dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai aktiviti keselamatan dan kualiti makanan bagi melindungi masyarakat daripada bahaya-bahaya kesihatan yang berpunca daripada pencemaran makanan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan.

Diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pengurusan) berperanan dalam urusan penyampaian perkhidmatan yang efisien dan efektif dalam semua bidang pengurusan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan perkhidmatan awam secara khususnya. Bahagian ini bertanggungjawab memberi perkhidmatan sokongan untuk merancang, membekal dan mempertingkatkan perkhidmatan-perkhidmatan pentadbiran personal, kewangan, latihan, kontrak dan bekalan, pembangunan, ICT, kualiti, kaunseling dan tatatertib bagi memastikan visi dan misi jabatan dapat dicapai.

jata

jknns

Paparan Web

Paparan terbaik menggunakan : 

Google Chrome;
Internet Explorer;
  Firefox,
dengan resolusi  1366 x 768

Mobile Web

Image

Jumlah Pelawat

0.png0.png1.png2.png9.png9.png5.png6.png8.png
Hari Ini229
Semalam1775
Minggu ini5483
Bulan ini9289
Keseluruhan1299568

Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan
Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel : 06-7664800