Unit Inspektorat Dan Perundangan Negeri (UIPN)

Unit Inspektorat Dan Perundangan Negeri (UIPN),
Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan

Unit Inspektorat dan Perundangan Negeri (UIPN), Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus telah ditubuhkan pada bulan Ogos 2004. Penubuhan UIPN ini adalah susulan kepada arahan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam) melalui Pekeliling Kesihatan Awam Bil. 1 Tahun 2004.

Penubuhan Unit Inspektorat dan Perundangan adalah untuk mewujudkan satu struktur yang teratur dan mantap yang mampu menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan dan pendakwaan di bawah undang-undang kesihatan awam dengan lebih profesional serta mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan aktiviti penguatkuasaan undang-undang kesihatan awam.

Unit ini bertanggungjawab terus kepada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Kesihatan Awam) yang diketuai oleh Pegawai Kesihatan Persekitaran U44. Unit ini mempunyai sub-unit iaitu:

 1. Sub Unit Audit Dan Kawalselia
 2. Sub Unit Pendakwaan
 3. Sub Unit Penyiasatan
 4. Sub Unit Penguatkuasaan
 5. Sub Unit Risikan
 6. Sub Unit Dokumentasi Dan Perkembangan Profesion
 • Ke arah penguatkuasaan yang efisyen dan efektif.
 • Memastikan setiap pelanggan menerima perkhidmatan kesihatan secara profesional dan berkualiti dengan :
  1. Memantapkan jaringan kerja di kalangan pegawai penguatkuasa Kesihatan Awam di Negeri Sembilan untuk meningkatkan kesedaran dan pematuhan Undang-undang Kesihatan Awam oleh masyarakat.
  2. Memberi bantuan khidmat sokongan perundangan dan pendakwaan kepada Pegawai Penguatkuasa Kesihatan Awam di Negeri Sembilan agar pelaksanaan penguatkuasaan lebih berkesan.
 • Menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang melibatkan Undang-Undang Kesihatan Awam dengan lebih fokus, teratur dan mantap.
 • Mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan penguatkuasaan di bawah Undang-Undang Kesihatan awam.
Image
 • Menyelaras dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009.
 • Pengurusan penurunan kuasa-kuasa kepada Pegawai Diberi Kuasa /Pegawai Berkuasa.
 • Menjalankan audit teknikal terhadap aktiviti penguatkuasaan di bawah Undang-Undang Kesihatan Awam.
 • Menyemak dan memastikan semua dokumen di dalam kertas siasatan lengkap dan teratur sebelum dimajukan kepada Timbalan Pendakwa Raya (TPR) untuk mendapatkan izin mendakwa
 • Membantu dan mengemukakan cadangan pindaan dalam penyediaan Akta / Peraturan / Garispanduan / Prosedur Operasi Piawai di bawah Undang-Undang Kesihatan Awam
 • Memberi bantuan khidmat sokongan perundangan dan pendakwaan kepada Pegawai Penguatkuasa Kesihatan Awam di Negeri Sembilan agar pelaksanaan penguatkuasaan lebih berkesan
 • Memberi khidmat nasihat teknikal berhubung Undang-Undang Kesihatan Awam kepada unit-unit yang berkaitan.

a)   Skop Audit Dan Kawalselia

 • Merancang dan menyelaras aktiviti penyelidikan atau kajian
 • Merancang dan menjalankan audit teknikal berjadual di peringkat daerah
 • Menjalankan lawatan kawal selia teknikal secara ”ad-hoc” di Lapangan
 • Menyediakan laporan audit dan cadangan penambahbaikkan
 • Membuat susulan terhadap tindakan ke atas cadangan yang dihasilkan daripada audit dan kawal selia
 • Memantau displin dan integriti di kalangan anggota Inspektorat di Negeri dan Daerah
 • Memperkukuh aktiviti penyeliaan dari segi teknikal oleh pegawai penyelia di semua peringkat
 • Merancang dan melaksanakan latihan PKP/PPKP/PKA dalam bidang penguatkuasaan dan perundangan kesihatan awam.

b)    Skop Pendakwaan

 • Merancang, melaksana dan membantu kes-kes perbicaraan, menyemak PO Brief dan memantau aktiviti pendakwaan undang-undang kesihatan awam di Negeri Sembilan.
 • Melaksanakan semakan kertas siasatan untuk mendapatkan izin dakwa daripada Timbalan Pendakwa Raya.
 • Membantu menyemak reten bulanan yang dikemukakan oleh Pejabat Kesihatan Daerah.
 • Membantu dan melaksanakan audit teknikal di Pejabat Kesihatan Daerah.
 • Membantu, melaksana dan menyediakan Pelan Tindakan Unit Inspektorat dan Perundangan Negeri
 • Memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan undang-undang kesihatan awam.

c)    Skop Penyiasatan

 • Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti penyiasatan undang-undang kesihatan awam di Negeri Sembilan.
 • Mengumpul dan mengurus laporan hasil penyiasatan yang dilakukan di daerah.
 • Membantu menyemak reten bulanan yang dikemukakan oleh Pejabat Kesihatan Daerah.
 • Membantu dan melaksanakan audit teknikal di Pejabat Kesihatan Daerah

d)   Skop Penguatkuasaan

 • Merangka, merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan aktiviti penguatkuasaan undang-undang kesihatan awam.
 • Mengumpul urus laporan / reten operasi dan menyediakan kenyataan akhbar.
 • Membantu menyemak reten bulanan yang dikemukakan oleh Pejabat Kesihatan Daerah.
 • Membantu dan melaksanakan audit teknikal di Pejabat Kesihatan Daerah.

e)    Skop Risikan

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti risikan bagi aktiviti penguatkuasaan undang-undang kesihatan awam peringkat negeri dan daerah.
 • Mengumpul dan mengurus laporan hasil risikan yang dilakukan di daerah.
 • Membantu menyemak reten bulanan yang dikemukakan oleh Pejabat Kesihatan Daerah.
 • Membantu dan melaksanakan audit teknikal di Pejabat Kesihatan Daerah.

f)    Skop Dokumentasi Dan Perkembangan Profesion

 • Menyelaras dokumentasi Akta, SOP dan Garis panduan di bawah Perundangan Kesihatan Awam
 • Menyelenggara dan mengemaskini pengkalan data pegawai diberi kuasa
 • Merancang, mengurus dan menilai keperluan perjawatan PKP, PPKP dan PKA
 • Merangka, merancang dan menyediakan dokumentasi pencapaian aktiviti dan Pelan Tindakan unit.
 • Merangka, merancang dan menyediakan dokumentasi permohonan keperluan penjawatan Unit Inspektorat di daerah dan negeri.
 • Menyemak, memantau dan mengumpul urus reten mingguan dan bulanan dari daerah untuk dikemukakan ke KKM.
 • Menyediakan dan menguruskan maklumat kad kuasa dan kad perakuan kuasa bagi setiap PKP/PPKP/PKA.
 • Membantu merancang dan menyelaras keperluan latihan anggota di Pejabat Kesihatan Daerah berkaitan aktiviti
 • Menjalankan aktiviti penguatkuasaan dengan lebih adil dan saksama.

jata

jknns

Paparan Web

Paparan terbaik menggunakan : 

Google Chrome;
Internet Explorer;
  Firefox,
dengan resolusi  1366 x 768

Mobile Web

Image

Jumlah Pelawat

0.png0.png0.png0.png3.png7.png9.png3.png5.png
Hari Ini897
Semalam1046
Minggu ini9514
Bulan ini25012
Keseluruhan37935

Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan
Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel : 06-7664800