Unit Penjagaan Kesihatan Primer

Unit Penjagaan Kesihatan Primer,
Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan

Unit Penjagaan Kesihatan Primer adalah nadi perkhidmatan di peringkat Kesihatan Awam di negeri ini. Unit ini berfungsi sebagai penyedia perkhidmatan kesihatan diperingkat Penjagaan Kesihatan Primer. Tugas utama adalah untuk memberi fokus kepada penghasilan impak atau outcome kepada komuniti berkonsepkan perkhidmatan kesihatan secara intergrasi dan terancang. Aktiviti utama unit ini adalah untuk memastikan semua polisi-polisi yang dibangun oleh KKM dapat dilaksanakan dipelbagai peringkat Fasiliti Kesihatan. Selain daripada itu, unit ini menyelaras dan memantau semua aktiviti-aktiviti berkaitan Perkhidmatan Kecemasan dan Pre Hospital Care, Perkhidmatan Perubatan, Perkhidmatan Sokongan dan Teknikal, Pembangunan Infrastruktur, Program Kualiti, Pengurusan Maklumat serta Tele Primary Care (TPC).

Disamping itu, unit ini juga menyelaras dan memastikan perkhidmatan yang disalurkan melalui pelbagai fasiliti kesihatan sama ada fasiliti statik atau bergerak. Pada masa kini, terdapat 47 buah Klinik Kesihatan termasuk 5 buah Klinik Desa yang dinaiktaraf Klinik Kesihatan, 98 buah Klinik Desa, 17 buah Klinik 1Malaysia serta 8 pasukan Klinik Bergerak. Selain daripada itu, unit ini juga memantau semua perkhidmatan kesihatan yang diberikan di institusi seperti PLKN, DEPOT, PULAPOL, Penjara, Serenti serta institusi pendidikan seperti Politek. Pengurusan keperluan infrastruktur, peralatan perubatan dan bukan perubatan dan sumber manusia juga dipantau oleh oleh unit ini. Program Panel Penasihat Klinik kesihatan merupakan wadah untuk menyalurkan maklumat kesihatan melalui komuniti yang dilantik dan aktif menjalankan program-program kesihatan juga diselaras oleh unit ini.

Fokus utama unit ini adalah memastikan perkhidmatan yang diberikan bersifat komprehensif dan mudah diakses. Pendekatan personalised care melalui konsep Family Doctor telah mula dilaksanakan bermula pada tahun 2014. Bersesuaian dengan RMK11, matlamat dan cabaran utama unit adalah untuk memperkukuh perkhidmatan kesihatan di fasiliti Kesihatan Awam serta memastikan tahap perkhidmatan mencapai kualiti yang diharapkan.

  • Ke Arah Individu, Keluarga dan Masyarakat Sihat
  • Menerajui perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Primer di Negeri Sembilan yang dinamik dengan memberi penekanan pada penyediaan perkhidmatan kesihatan yang bertahap tinggi, professionalisme dan kecemerlangan sejajar dengan isu dan cabaran kesihatan semasa.

Objektif Umum

Untuk menyampaikan perkhidmatan primer di peringkat temu pertama ke arah pembentukan komuniti sihat dan kehidupan berkualiti dengan perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian aktiviti-aktivitinya bertujuan untuk memberi perkhidmatan jagaan kesihatan yang komprehensif.

Objektif Khusus

  • Untuk memberi perkhidmatan pesakit luar, promosi kesihatan, rawatan dan rehabilitasi kepada semua ahli keluarga pada first point of contact melalui pelaksanaan Polisi Penjagaan Kesihatan Primer.
  • Menyediakan perkhidmatan sokongan klinikal yang komprehensif
  • Memberi respons kepada kes-kes kecemasan dengan cekap dan efisien.
  • Memastikan peningkatan kualiti penjagaan Kesihatan Primer.
  • Memastikan infrastruktur fasiliti kesihatan yang memenuhi keperluan perkhidmatan.
  • Untuk meningkatkan dan mengukuhkan penggunaan teknologi maklumat dalam sistem perkhidmatan
Image
  • Menyelaras semua aktiviti yang melibatkan Implimentasi Polisi, Pembangunan Infrastruktur, Perkhidmatan Perubatan, Perkhidmatan Sokongan Teknikal dan Klinikal, Perkhidmatan Kecemasan dan Aktiviti Pengurusan Maklumat serta Tele Primary Care.
  • Menjalankan aktiviti peningkatan pengetahuan dan kemahiran, menyelaras keperluan sumber manusia dan peralatan, mempastikan perkhidmatan dapat diberikan dengan komprehensif serta berkualiti disemua Fasiliti Kesihatan Awam.

jata

jknns

Paparan Web

Paparan terbaik menggunakan : 

Google Chrome;
Internet Explorer;
  Firefox,
dengan resolusi  1366 x 768

Mobile Web

Image

Jumlah Pelawat

0.png0.png1.png4.png2.png1.png0.png7.png3.png
Hari Ini898
Semalam2075
Minggu ini4570
Bulan ini29201
Keseluruhan1421073

Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan
Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel : 06-7664800