Seksyen Psikologi Kaunseling

Seksyen Psikologi Kaunseling,
Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan

 • Unit Psikologi dan Kaunseling merupakan perkhidmatan sokongan bukan klinikal yang diwujudkan di Bahagian Pengurusan, Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan. Antara tanggungjawab unit adalah membantu setiap anggota di jabatan supaya dapat meningkatkan tahap kesihatan dari segi emosi dan dapat berfungsi dengan baik bagi meningkatkan produktiviti kendiri yang cemerlang dalam melaksanakan tugas.
 • Menyediakan perkhidmatan dari segi psikologi & kaunseling yang professional  kepada klien untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penjagaan kesihatan emosi, mental dan spiritual klien.
 • Melaksanakan perkhidmatan psikologi kaunseling yang mesra klien dan mesra teknologi.
 • Membantu organisasi untuk mengekalkan suasana kerja yang harmoni dan produktif.
 • Membantu penjawat awam untuk mencapai tahap kesihatan mental, fizikal dan psikologi yang optimum.
 • Bertanggungjawab menjalankan sesi kaunseling secara individu dan kelompok yang mensasarkan perkembangan positif serta produktif dalam aspek peribadi, intrapersonal, hubungan interpersonal, kerjaya, keluarga dan persekitaran.
Image
 • MENGUNAKAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM INTERVENSI

Perkhidmatan disampaikan dalam bentuk kaunseling bersemuka secara individu atau berkelompok melalui hubungan secara sukarela ataupun rujukan dari Ketua Jabatan/Ketua Program/ Ketua PTJ.

 • MENGAPLIKASI PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM PEMBANGUNAN PERSONEL

Perkhidmatan yang disampaikan melalui program, kursus atau bengkel yang dirangka bagi meningkatkan kesedaran dan kemahiran diri bagi membolehkan individu menguruskan emosi, pemikiran dan tingkahlaku, seterusnya menggunakan potensi yang dimiliki demi mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi.

 • MELAKSANAKAN PENILAIAN PERSONEL

Perkhidmatan yang disediakan adalah untuk membantu dalam mengenalpasti potensi diri, personaliti, tahap kemahiran, keupayaan, minat, nilai, dan sikap seseorang yang diukur menggunakan alat-alat ujian psikologi  (psikometrik test) yang berbentuk ujian, inventori, indikator dan indeks.

 • Surat Pekeliling Bil. 4 Tahun 1998 – Garis Panduan Menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah Dan Pegawai Yang Bermasalah.
 • Pekeliling Perkhidmatan Bil 1 Tahun 1999 – Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam.
 • Pekeliling Perkhidmatan Bil 18 Tahun 2005 – Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam.
 • Pekeliling Perkhidmatan Bil 22 Tahun 2005 – Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Dalam Perkhidmatan Awam.
 • Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Bil 2 Tahun 2007 – Larangan Meminjam Wang Dan Berada Dalam Keterhutangan Kewangan Yang Serius.
 • Pekeliling Perkhidmatan Bil 29 Tahun 2007 – Perubahan Skim-Skim Perkhidmatan Kaunselor Dan Penolong Kaunselor Kepada Skim Perkhidmatan Pegawai Psikologi Dan Penolong Pegawai Psikologi.
 • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 12 Tahun 2009 – Pelaksanaan Aplikasi Psikologi: Budaya Kerja Pencapaian Diutamakan.
 • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 8 Tahun 2010 – Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam.
 • Piawaian Amalan Kaunseling.
 • Akta Kaunselor 1998 (Akta 580).
 • Akta Keganasan Rumahtangga (pindaan)2011.
 • Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611).
 • Lain-lain akta yang berkaitan.

jata

jknns

Paparan Web

Paparan terbaik menggunakan : 

Google Chrome;
Internet Explorer;
  Firefox,
dengan resolusi  1366 x 768

Mobile Web

Image

Jumlah Pelawat

0.png0.png1.png4.png2.png1.png0.png2.png0.png
Hari Ini845
Semalam2075
Minggu ini4517
Bulan ini29148
Keseluruhan1421020

Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan
Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel : 06-7664800