Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta (CKAPS)

Bahagian Perubatan,
Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan

Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta ,
Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan

Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan (CKAPS JKNNS) yang dulunya dikenali sebagai Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta (UKAPS JKNNS) telah ditubuhkan pada 23 Oktober 2003.

Nama CKAPS pada mulanya digunakan untuk Ibu Pejabat di Bahagian Amalan Perubatan, Kementerian Kesihatan Putrajaya yang ditubuhkan pada Februari 2003. Manakala nama UKAPS digunakan di setiap Jabatan Kesihatan Negeri dan Wilayah Persekutuan.

Walau bagaimanapun, penjenamaan semula nama CKAPS di Bahagian Amalan Perubatan kepada CKAPS HQ dan UKAPS JKN/ JKWP kepada CKAPS JKN/ JKWP telah dikuatkuasakan bermula 02 Januari 2019.

CKAPS berperanan untuk memantau (monitor), mengawal (control) dan mengawal selia (regulate) Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (KPJKS) di Negeri Sembilan selaras dengan peruntukan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586] dan Peraturan-peraturannya.

Fungsi utama CKAPS adalah melaksana dan menguatkuasakan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586] yang mula dikuatkuasakan pada 1 Mei 2006 menggantikan Akta Hospital Persendirian 1971.

 • Ke Arah Perkhidmatan Kesihatan Swasta Yang Selamat Dan Berkualiti
 • Mengawal Dan Mengawalselia Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta Melalui Penguatkuasaan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (Akta 586) Dan Peraturan – Peraturannya Serta Akta-Akta Yang Berkaitan
 1. Memastikan semua Klinik Perubatan Swasta dan Klinik Pergigian Swasta didaftarkan di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998.
 2. Memastikan semua Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta selain dari Klinik Perubatan Swasta dan Klinik Pergigian Swasta dilesenkan di bawah Akta
  Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 dan lain-lain akta berkaitan yang akan diwartakan.
 3. Memastikan semua Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta mematuhi kehendak di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 dan peraturan-peraturannya.
 4. Menguatkuasakan undang-undang Akta 586 terhadap pemegang lesen, pemegang perakuan pendaftaran dan orang yang bertanggungjawab oleh anggota penguatkuasa yang berintegriti.

Aktiviti Kawalan / Regulatori Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (KPJKS)

 1. Pendaftaran
  • Menguruskan permohonan pendaftaran klinik perubatan / pergigian swasta.
  • Melakukan pemeriksaan ‘pre-registration’ & post-registration’ ke atas klinik perubatan / pergigian swasta.
  • Menyelaras dan membuat pemeriksaan ke atas mana-mana klinik perubatan / pergigian swasta.
  • Memastikan klinik perubatan / pergigian swasta mematuhi Akta 586 dan Peraturannya.
  • Menjadi sumber rujukan mengenai Akta 586 dan Peraturannya serta lain-lain Akta yang berkaitan.
  • Mengumpul / mengemaskini data-data mengenai klinik perubatan / pergigian swasta di Negeri Sembilan.
 2. Pelesenan
  • Memproses permohonan pembaharuan lesen Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta.
  • Melakukan pemeriksaan pra-pelesenan & pembaharuan lesen.
  • Memastikan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta mematuhi Akta 586 dan Peraturan yang telah ditetapkan.
  • Menyediakan laporan pemeriksaan untuk dihantar ke CKAPS HQ, KKM.
  • Menjadi sumber rujukan bagi penubuhan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta yang baru.
  • Mengumpul / mengemaskini data-data mengenai Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (selain klinik perubatan / pergigian) di Negeri Sembilan.

 

Aktiviti Kawalseliaan Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (KPJKS)

 1. Penguatkuasaan
  • Menjalankan lawatan pemeriksaan dengan tujuan untuk memantau semua Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta selaras dengan Akta 586.
  • Menjalankan aktiviti-aktiviti penguatkuasan undang-undang di bawah Akta 586.
  • Bekerjasama dengan CKAPS negeri lain dalam aktiviti penguatkuasaan.
  • Mengemaskini data aktiviti penguatkuasaan.
 2. Pengendalian aduan
  • Menerima aduan dan mengarahkan pihak Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta Berlesen / Berdaftar untuk menjalankan siasatan dan melaksanakan tatacara pengendalian aduan (grievance mechanism) selaras dengan ketetapan Peraturan yang berkenaan.
  • Menyelaras dan menyiasat aduan yang perlu disiasat berkaitan Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta di Negeri Sembilan.
  • Mengemaskini data aduan.
 • “Keselamatan Pesakit Diutamakan, Penjagaan Kesihatan Berkualiti Dipastikan”

jata

jknns

Paparan Web

Paparan terbaik menggunakan : 

Google Chrome;
Internet Explorer;
  Firefox,
dengan resolusi  1366 x 768

Mobile Web

Image

Jumlah Pelawat

0.png0.png1.png4.png2.png0.png9.png9.png3.png
Hari Ini818
Semalam2075
Minggu ini4490
Bulan ini29121
Keseluruhan1420993

Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan
Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel : 06-7664800