Unit Kejuruteraan

Unit Kejuruteraan, Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan

Unit Kejuruteraan bertanggungjawab melaksanakan empat (4) aktiviti utama yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing dalam pelaksanaan aktiviti:

 1. Kejuruteraan Kawalan Alam Sekitar (KAS)
  • Bekalan Air Dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS)
  • Kawalan Mutu Air Minum (KMAM)
  • Perlindungan Kesihatan Alam Sekeliling (PEKA)
  • Saintifik
 2. Kejuruteraan Fasiliti Kesihatan Klinik (OK)
 3. Kejuruteraan Fasiliti Kesihatan Hospital (OH)
 4. Pengurusan Asset Tak Alih
 • Untuk menjadi pasukan kerja profesional yang berpengetahuan, cekap dan berkemahiran tinggi dalam memberi perkhidmatan kesihatan persekitaran dan perkhidmatan kejuruteraan yang berkualiti dan berinovasi di Negeri Sembilan.
 • Untuk membekalkan perkhidmatan berkualiti, bermutu dan tepat kepada perancangan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti kesihatan persekitaran dan perkhidmatan kejuruteraan fasiliti-fasiliti kesihatan.

Memastikan pelaksanaan dan pemantauan program kejuruteraan dalam aspek-aspek teknikal kejuruteraan kesihatan umum dan kejuruteraan penjagaan kesihatan yang efisien, efektif dan berkualiti.

Image

KEJURUTERAAN KAWALAN ALAM SEKITAR

 1. Membantu mengawal & mengurangkan penyakit bawaan air dan makanan melalui penyediaan projek kemudahan asas bekalan air dan sanitasi kepada penduduk luar bandar.
 2. Meningkatkan tahap kesihatan melalui kepastian keselamatan dan penerimaan kualiti air minuman yang dibekalkan kepada orang ramai, yang mana ini akan mengurangkan kejadian penyakit-penyakit bawaan air atau keracunan akibat daripada kelemahan sistem bekalan air awam.
 3. Pengawasan kesan ke atas kesihatan dalam melindungi kesihatan penduduk daripada kesan buruk akibat pencemaran air, pencemaran udara dan pengurusan sisa berbahaya serta membantu dalam aktiviti State Enviromental Health Action Plan (SEHAP).
 4. Mengawas kualiti udara dalaman di premis KKM di Negeri Sembilan.
 5. Melaksanakan program kajian risiko kesihatan alam sekitar dan pengawasan kualiti air terhadap fasiliti-fasiliti air rekreasi (cth.; kolam renang dan pusat rekreasi semulajadi), memantau sanitasi di pusat pelancongan dan
 6. Merancang, menjalankan dan menyelaras kerja-kerja berkaitan saintifik yang bersangkutan dengan program-program di bawah Kejuruteraan Kesihatan Umum.

 

KEJURUTERAAN FASILITI KESIHATAN HOSPITAL

 1. Menyelaras dan melaksanakan pemantauan ke atas penswastaan 6 perkhidmatan sokongan hospital (PSH) agar berjalan dengan lancar selari dengan kehendak concession agreement di Negeri Sembilan.
 2. Menyelaras program mobilisasi perkhidmatan sokongan hospital (PSH) Hospital/ Fasiliti Baru agar pengoperasian hospital berjalan dengan lancar.
 3. Menyelaras pemantauan projek naiktaraf dan baikpulih (BP 006, BP009 dan Sinking Fund) di hospital bagi perjalanan projek yang lancar.
 4. Menyelaras pengeluaran Sijil Perakuan Pelupusan (PEP) bagi pelupusan aset/peralatan di hospital yang telah rosak/ tidak ekonomi dibaiki.
 5. Menyelaras program berkaitan program lestari, teknologi dan kajian kejuruteraan di hospital.

 

KEJURUTERAAN FASILITI KESIHATAN KLINIK

 1. Mengawalselia penswastaan 4 perkhidmatan Khidmat Sokongan Klinik-klinik Kesihatan/Pergigian (PSK) agar berjalan dengan lancar selari dengan kehendak concession agreement di Negeri Sembilan.
 2. Mengawalselia dan memantau pelaksanaan penyewaan dan penyenggaraan peralatan perubatan oleh pihak swasta di bawah Projek Medical Equipment Enhancement Tenure (MEET) serta program-program penyelenggaraan peralatan perubatan di klinik-klinik kesihatan/pergigian di Negeri Sembilan.
 3. Mengurus dan mengawas pelaksanaan projek-projek pembinaaan baru, menaik taraf, ubahsuai klinik/pergigian, institusi, klinik kesihatan serta mengganti dan perolehan baru sistem kejuruteraan di Negeri Sembilan.
 4. Memberi khidmat nasihat teknikal dan kejuruteraan kepada semua klinik kesihatan/pergigian, institusi dan klinik kesihatan di semua negeri

 

UNIT PENGURUSAN ASSET TAK ALIH

 1. Memastikan pendaftaran aset tak alih dilaksanakan di semua peringkat Jabatan / Pejabat Kesihatan/ Hospital / Klinik/ Institusi Kementerian Kesihatan Malaysia.
 2. Memastikan pengurusan operasi dan penyenggaraan Fasiliti yang berkesan untuk meningkatkan jangka hayat aset serta pulangan pelaburan yang tinggi kepada kerajaan.
 3. Memastikan pengukuran prestasi dan penarafan secara sistematik bagi mengoptimumkan nilai aset dan meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan.

jata

jknns

Paparan Web

Paparan terbaik menggunakan : 

Google Chrome;
Internet Explorer;
  Firefox,
dengan resolusi  1366 x 768

Mobile Web

Image

Jumlah Pelawat

0.png0.png1.png4.png2.png0.png9.png8.png8.png
Hari Ini813
Semalam2075
Minggu ini4485
Bulan ini29116
Keseluruhan1420988

Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan
Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel : 06-7664800